معمای عبور از رودخانه با قایق

این مساله یک معمای هوشی است که طبق شواهد موجود اصالتی چینی دارد.

هدف این مساله به این صورت است: پدر، مادر، دو خواهر و دو برادر به همراه یک دزد و یک پلیس در یک طرف رودخانه قرار دارند. این افراد می‌خواهند به سمت دیگر رودخانه بروند. فقط یک قایق موجود می‌باشد و حداکثر ظرفیت آن دو نفر می‌باشد. از بین افراد پدر، مادر و پلیس نحوه راندن آن را بلد هستند. برای سوار شدن به قایق هم شرایط خاصی وجود دارد که به شرح زیر است: دزد نباید بدون حضور پلیس کنار اعضای خانواده تنها باشد. پسرها نباید بدون حضور پدر کنار مادر باشند. دخترها نباید بدون حضور مادر کنار پدر باشند.

entertainment

حال با این مفروضات باید همه افراد را به سمت دیگر رودخانه ببریم.

••••

••••••••

••••••••

••••••••

••••••••

••••

••••••••

••••

جواب معما :
این معمای هوشی در پنج مرحله حل می‌شود: ۱_ابتدا دزد و پلیس با قایق از رودخانه رد می‌شوند

۲_در مرحلهٔ بعد پلیس دزد را تنها گذاشته و با قایق بر می‌گردد و یکی از پسران را با خود می‌برد

۳_در مرحلهٔ سوم قایق را به این طرف رودخانه می فرستند و پدر با یکی دیگر از پسرها از رودخانه رد می‌شود

۴_ باز هم قایق را به طرف دیگر رودخانه فرستاده و مادر یکی از دخترها را همراه خود از رودخانه رد می‌کند

۵_و در پایان مادر با قایق بازگشته و تنها دختر باقی مانده را از رودخانه رد می‌کند.

پیوند به بیرون
-دزد وپلیس به طرفدیگر رودخانه میروند ۲ پلیس به تنهایی باز می گردد ۳ پلیس ویکی از پسرها به طرف دیگر میرود ۴ پلیس ودزد به طرف اول رودخانه باز میگردند ۵ پدر وپسر دوم به طرف دیگر میروند ۶ پدر باز میگردد ۷ پدر و مادر به طرف دیگر میروند ۸ مادر باز میگردد ۹ پلیس ودزد به طرف دوم میروند ۱۰ پدر باز میگردد ۱۱ مادر و پدر به طرف دوم میروند ۱۲ مادر باز میگردد ۱۳ مادر ویکی از دخترها به طرف دوم میروند ۱۴ دزد وپلیس باز میگردند ۱۵ پلیس ودختر دوم به طرف دوم میروند ۱۶ پلیس باز میگردد ۱۷ پلیس ودزد به طرف دیگر میروند.

5+


ادامه مطلب
مطالب مشابه
دیدگاه ها

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتار کمک بگیرید


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.